Brandbeveiliging is ons vak! Wij kunnen bekijken of dit bij u op orde is.

Optimus Brandbeveiliging – Advies & Onderhoud

Is brandbeveiliging niet uw vak, dan is het heel moeilijk in te schatten of de brandveiligheid bij u op orde is. Wij zijn volledig op de hoogte van de eisen die gesteld worden aan gebouwen. Een kort bezoek aan uw gebouw is vaak voldoende om het niveau van de brandveiligheid in uw gebouw te beschrijven. Na ons bezoek bieden wij u geheel vrijblijvend een advies aan. In dit advies wordt de huidige situatie in uw gebouw bekeken en geven wij een opsomming van de acties die u kunt ondernemen om de brandveiligheid te vergroten.

Voor de brandveiligheid van uw bedrijf is het zeer belangrijk dat u kunt vertrouwen op uw brandblustoestellen. Daarnaast zijn er ook steeds meer verzekeraars en overheidsinstellingen die adviseren of zelfs eisen dat periodieke controle op brandblustoestellen plaatsvindt. Indien u gebruik maakt van de periodieke controles en onderhoudsbeurten die Optimus Brandbeveiliging aanbiedt, bent u er altijd van verzekerd dat uw blustoestellen perfect werken wanneer dit het meest nodig is.

Wij doen controle en onderhoud voor blusmiddelen conform de NEN 2559, NEN 2659 en  NEN 671-3 normen. Dit verzekert u van een uniforme, objectieve en degelijke controle.

Wij doen controle en onderhoud voor blusmiddelen conform de NEN 2559, NEN 2659 en  NEN 671-3 normen. Dit verzekert u van een uniforme, objectieve en degelijke controle.

Wij zijn volledig geschoold
op de hoogte van de regels.
Maak een afspraak

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Na gebruik: brandblusser vullen!

Let op: In alle gevallen moet een brandblusser na gebruik gevuld worden. Hiervoor kunt u beter niet wachten tot de jaarlijkse controle, maar direct contact met ons opnemen!

Optimus Brandbeveiliging geeft advies op het gebied van:

  • Aanpak bedrijfshulpverlening (BHV)
  • Opstellen calamiteitenplan
  • Vluchtweg signalering
  • Brandbeveiliging

Tevens ontwerpen wij:

  • Een ontruimingsplan
  • Bedrijfsnoodplan
  • Ontruimingstekeningen
  • Aanvalsplan

Service en Advies van Optimus Brandbeveiliging

Goede brandpreventie is meer dan alleen een paar brandblussers plaatsen. Even zo belangrijk is het in kaart brengen van de risico’s, en hiervoor de beste preventieve maatregelen nemen. Optimus Brandbeveiliging helpt u graag bij het selecteren van de juiste blusmaterialen, de plaatsing hiervan en het aanbrengen van heldere pictogrammen, informatie over vluchtroutes en EHBO voorzieningen.

Privaatrechtelijke Onderhoudsregeling REOB

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB). De regeling houdt in dat iemand die kleine blustoestellen controleert, onderhoud verricht, uitgebreid onderhoud doet, hervult en eventueel reviseert, een examen van vakbekwaamheid afgelegd moet hebben. Daarnaast moet de (vast of mobiel) werkplaats, voldoen aan bepaalde inrichting- en uitrustingseisen. Het bedrijf moet een kwaliteitssysteem hebben. Als deze zaken allemaal in orde zijn wordt een erkenning en registratie afgegeven door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP) in Houten.

Optimus Brandbeveiliging is in het kader van de regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen een NCP / REOB erkend bedrijf. Wij zijn gediplomeerd overeenkomstig de Regeling Erkenning Onderhoud Brandblusapparatuur.

NCP erkenning voor Optimus brandbeveiliging als REOB onderhoudsbedrijf

SInds 2007 is Optimus brandbeveiliging erkend door het NCP als REOB onderhoudsbedrijf.

Deze keuring geschiet volgens de beoordelingsrichtlijn voor het procescertificaat voor het onderhoud van brandblusmiddelen regeling erkenning onderhoud blusmiddelen van 1 juli 2005.

Het NCP-erkenningsnummer van Optimus brandbeveiliging is: NCP1833

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.