Ook brandmeldinstallatie worden geleverd door Optimus Brandbeveiliging

Brandmeldinstallatie van Optimus Brandbeveiliging

BMI Brandmeldinstallatie

Hoewel de kans op brand aanzienlijk kleiner is dan de kans op inbraak, zijn de gevolgen van brand meestal veel ernstiger. Het is daarom zeker zinvol om aan het voorkomen en snel detecteren van brand in uw woonhuis of bedrijfspand extra aandacht te besteden.

Bij een beginnende brand is het van cruciaal belang dat deze in een zo vroeg mogelijk stadium wordt gesignaleerd. Hoe sneller kan worden begonnen met brandbestrijding, des te kleiner zal de gevolgschade zijn.

Een beveiligingssysteem kan bestaan uit een separate brandbeveiligingsinstallatie, maar ook een inbraakbeveiligingsinstallatie kan uitgebreid worden met diverse branddetectie middelen.

Optimus brandbeveiliging werkt samen met bedrijven welke ruime ervaring hebben met het adviseren, aanleggen, in bedrijf stellen en onderhouden van elektronische brand-beveiligingsystemen en stelt deze expertise ten alle tijden ter beschikking.

Optimus Brandbeveiliging levert o.a.:

Brandmeldinstallatie

De nieuwe generatie conventionele NFS2-8 brandmeldcentrales werd ontwikkeld met het oog op efficiëntie voor zowel installateurs als eindgebruikers.

Deze 2 tot 8 zone centrales bieden een waaier van technisch geavanceerde mogelijkheden en functies terwijl de installatie, programmatie en bediening zeer eenvoudig blijven.

Een reeks van conventionele detectoren, drukknoppen, sirenes en flitslichten vullen de NFS2-8 brandmeldcentrales perfect aan om een complete brandmeldinstallatie te vormen die uitblinkt door eenvoud en efficiëntie en tevens voldoet aan de in voegen zijnde normen.

De veelzijdige opties bieden de nodige flexibiliteit om gedurende de ganse levensduur van een brandmeldinstallatie te kunnen beantwoorden aan nieuwe vereisten.

Dankzij de “shop interface” is de NFS2-8 brandmeldcentrale ook inzetbaar als sub-systeem dat deel uitmaakt van een groter brandmeldsysteem.

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.