Alle producten voor de brandbeveiliging of brandpreventie

Regelgeving rookmelders

In het nieuwe nederlandse Bouwbesluit zijn optische rookmelders die aangesloten zijn op het lichtnet, in nieuwe woningen verplicht. In bestaande woningen is een rookmelder niet verplicht, en bent u vooralsnog vrij in de keuze tussen een optische of een ionisatie rookmelder. Sinds 31-12-2005 is er een verbod op de verkoop van ionisatie rookmelders voor huishoudelijk gebruik. Ionisatiemelders die voor die 31-12-2005 zijn aangeschaft, mogen wel gebruikt blijven worden. Ionisatierookmelders worden apart ingezameld en verwerkt.

Onderzoek heeft aangetoond dat bewoners in geval van brand meer kans hebben om aan de rook en het vuur te ontsnappen als er rookmelders geïnstalleerd zijn. De rookmelder waarschuwt u, dat er rookontwikkeling is. Des te sneller u een brand ontdekt, des te meer tijd en kans u heeft om het pand veilig te verlaten.

Er bestaan meerdere soorten rookmelders, de 2 meest toegepaste rookmelders zijn: ionisatierookmelders en optische melders.

Ionisatierookmelders

Ionisatierookmelders zijn het goedkoopste en worden het meest verkocht. Deze rookmelder bevat een radioactieve bron die geladen deeltjes uitzendt. Die deeltjes worden opgevangen op een elektrode, zodat tussen de twee elektroden een stroompje loopt. Bij rook neemt de stroom tussen de elektroden af, omdat een deel van de geladen deeltjes door de rook geabsorbeerd of verstrooid wordt. Bij normaal gebruik is er vrijwel geen gevaar voor de volksgezondheid. De radioactieve stof in de ionisatierookmelder wordt beschermd tegen aanraking en tegen verspreiding.

Wilt u meer informatie?

Neem gerust contact met ons op!

Optische rookmelders

In de optische rookmelder wordt een lichtbundeltje uitgezonden en door een lichtgevoelige cel opgevangen. Als zich rook in het lichtbundeltje bevindt, zal het licht deels verstrooid of geabsorbeerd worden. De rookmelder detecteert dit en geeft een alarm af. 

Een ionisatiemelder zal bij een direct uitslaande brand eerder alarm geven. Het merendeel van de branden, vooral in woningen, ontstaan echter vanuit een smeulende brand die zich vervolgens tot een grote open brand kan ontwikkelen. Een optische rookmelder zal een beginnende smeulbrand eerder detecteren dan een ionisatiemelder en dus eerder alarm geven.

Optimus Brandbeveiliging levert diverse soorten rookmelders.
Elk type melder helpt u een brand- of gasgevaar, tijdig te ontdekken.

Wij leveren de volgende typen rookmelders:

 • Optische rookmelder, lichtnet
  Detecteert rook middels een lichtbron en optische sensor. Energie toevoer; aansluitbaar op het lichtnet. Voorzien van back-up batterij.
 • Optische rookmelder, batterij
  Detecteert rook middels een lichtbron en optische sensor. Energie toevoer; batterij.
 • Koolmonoxide melder
  Detecteert een verhoogde hoeveelheid Koolmonoxide in de aanwezige lucht.
 • Combimelder
  Detecteert zowel rookontwikkeling als een verhoogde hoeveelheid Koolmonoxide.
 • Hittemelder
  Detecteert een verdachte stijging in de omgevingstemperatuur wanneer deze boven een vooraf ingestelde waarde komt.

Wilt u meer informatie?

Neem gerust contact met ons op!

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.