Bedrijfshulpverlening (BHV) door Optimus Brandbeveiliging

Houd uw personeel en u zelf scherp met Optimus Brandbeveiliging

BHV Bedrijfshulpverlening

Elk bedrijf, organisatie of instelling heeft wettelijke verplichtingen voor een bedrijfshulpverlening opleiding cq BHV cursus.

Dit heeft te maken met:

 • De organisatie van hulpverlening in het bedrijf
 • Het bedrijfshulpverleningplan
 • Het houden van BHV oefeningen

Wanneer een cursus BHV?

De omvang van de Bedrijfshulpverlening organisatie wordt bepaald door het aantal werknemers. De omvang van de Bedrijfshulpverlening organisatie wordt bepaald door het aantal werknemers. Heeft een bedrijf niet of onvoldoende aan de wettelijke eisen voor hulpverlening voldaan, dan kunt u een boete van de Arbeidsinspectie krijgen. Bovendien moet de hulpverlening in overeenstemming zijn met andere wet- en regelgeving die op uw bedrijf van toepassing is.

Normaal gesproken is daarvoor iemand met een geldig EHBO-diploma en/of brandwacht-opleiding voldoende. Als niemand met deze achtergrond in het bedrijf werkzaam is, dient iemand de bedrijfshulpverlening opleiding te volgen. De Arbo-wet verplicht de werkgever er zorg voor te dragen dat de bedrijfshulpverlener of niveau van de vaardigheden voldoen aan de wettelijk eisen. Naast de noodzakelijke oefeningen moet ook jaarlijks een herhalingsdag worden gevolgd.

Na het volgen van de cursus BHV is de deelnemer in staat tot het verlenen van bijstand zoals hierna omschreven:

 • Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand.
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere mensen in het gebouw.
 • Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

Een bedrijfshulpverlener moet een opleiding of cursus volgen die past bij de risico’s in het bedrijf.

Grofweg zijn er drie verschillende categorieën te onderscheiden:

 1. Bedrijven met niet meer dan 15 werknemers en met weinig risico’s.
 2. Bedrijven met meer dan 15 werknemers en met weinig risico’s.
 3. Bedrijven met bijzondere risico’s (onafhankelijk van aantal werknemers).

In een bedrijf met minder dan 15 werknemers en waar geen sprake is van bijzondere risico’s mag de werkgever zelf de BHV taken uitvoeren als deze over voldoende kennis en middelen beschikt. Het is aan te raden om deze kennis op te doen door een bedrijfshulpverlening opleiding te volgen.

Voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers zonder bijzondere risico’s is een 2-daagsecursus BHV cursus meestal voldoende.

Heeft het bedrijf wél te maken met bijzondere risico’s, dan kan een aanvullende bedrijfshulpverlening opleiding nodig zijn voor één of meerdere bedrijfshulpverleners. Voor bedrijven met meer dan 15 werknemers is het verstandig om één keer per jaar een BHV oefening te houden.

U kunt dus bij ons terecht voor vrijwel het ‘gehele BHV cursus pakket’ in een logische volgorde:

 • risico-inventarisatie en evaluatie
 • advies
 • plan van aanpak
 • noodplan
 • veiligheidskleding
 • veiligheidsmaterialen
 • reddings- en evacuatiematerialen & hulpmiddelen
 • verbandtrommels
 • kleine blusmiddelen
 • algemene instructie / voorlichting
 • (deel)opleiding Bedrijfshulpverlener

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.