QUICKSCAN is onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck

Doe de GRATIS brandbeveiligingcheck

Door het succes tijdens de brandpreventieweken heeft Optimus brandbeveiliging besloten haar gratis en vrijblijvende brandbeveiligingschecks aan bedrijven te blijven aanbieden.

Tijdens een dergelijke check lopen wij met u door uw bedrijfspand en kijken naar uw brandblusmiddelen en of deze de verplichte jaarlijkse controles krijgen. Verder kijken wij naar de noodverlichting, pictogrammen en overige signalisatie binnen het pand.

Ook zaken als BHV/EHBO worden meegenomen. Na deze inspectie toetsen wij de situatie o.a. aan de hand van de NEN 4001 en ontvangt u een inspectierapport en eventueel een lijst met adviezen en vrijblijvend onze prijzen om uw situatie weer “up-to-date” te krijgen.

Deze check is geheel kostenloos en vrijblijvend en bedoelt om u inzicht te laten krijgen in uw situatie ten opzichte van brandbeveiliging. Mocht u interesse hebben of  wilt u meer informatie of een geheel vrijblijvend advies? Neem contact met ons op of vul onderstaand aanvraagformulier in.

Formulier gratis brandbeveiligingcheck

Gratis brand-beveiligingscheck door Optimus Brandbeveiliging

Service en Advies van Optimus Brandbeveiliging

Goede brandpreventie is meer dan alleen een paar brandblussers plaatsen. Even zo belangrijk is het in kaart brengen van de risico’s, en hiervoor de beste preventieve maatregelen nemen. Optimus Brandbeveiliging helpt u graag bij het selecteren van de juiste blusmaterialen, de plaatsing hiervan en het aanbrengen van heldere pictogrammen, informatie over vluchtroutes en EHBO voorzieningen.

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.