Alle EHBO producten voor de brandbeveiliging of brandpreventie

EHBO BHV artikelen bij Optimus Brandbeveiliging

Met de invoering van de ARBO omstandighedenwet in 1994 zijn de tot dan toe gehanteerde publicatiebladen P-1 en P-2 welke de inhoud en richtlijnen van de “verband-trommel A en B” regelde, officieel komen te vervallen. Weliswaar worden deze richtlijnen in de praktijk nog steeds gehanteerd, maar de formele basis is in 1994 vervallen.

Ook zijn sinds de invoering van de P-bladen de inzichten over wondverzorging en de EHBO materialen hiervoor verder ontwikkeld.

het Oranje Kruis

In Nederland realiseerde Het Oranje Kruis zich dat eigentijdse criteria wat betreft BHV verbandtrommels ontbraken en heeft het initiatief genomen, in overleg met deskundigen en de industrie, nieuwe richtlijnen over inhoud en samenstelling van een goede, op de werksituatie toegesneden: “BHV verbandtrommel“ uit te brengen.

Uitgangspunten hierbij zijn o.a.:

  • Duidelijke afgebakend risicoprofiel ( bijv. kantoor en werkplaats zijn 2 units).
  • De verbanddoos moet binnen handbereik zijn.
  • De BHV verbandtrommel moet duidelijk zichtbaar op ooghoogte in een wandklem aan de muur bevestigd zijn.
  • De BHV verbanddoos dient regelmatig gecontroleerd te worden.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

Hoe vaak controleren?

De frequentie is afhankelijk van de risicofactoren van het bedrijf. Als advies geldt ten minste elk 1/2 jaar op manco’s en inhoud. De samenstelling is gebaseerd op een minimum inhoud, al naar gelang de bedrijfssituatie aan te vullen met meer en/of minder producten.

Onze BHV verbandtrommels zijn uitsluitend van A kwaliteit volgens CE en DIN normen. Al onze wettelijke verbanddozen o.a. Arbo A, Arbo B-N32, Autobustaxi, vrachtwagen internationaal en Bestel/vrachtwagen Nederland zijn gevuld volgens de laatste eisen en verkrijgbaar met en zonder wandhouder ( met uitzondering van de kunststof A verbandtrommels, deze zijn standaard met wandhouder). Op de windsels en snelverbanden staat een DIN-nummer +CE, zodat u weet dat de kwaliteit gegarandeerd is.

Al onze verbandtrommels worden afgevuld op het moment dat wij uw order binnen krijgen, U heeft dan altijd een maximale houdbaarheid. Zodra de inhoud van de verbandtrommel moet worden gewijzigd, melden wij u dit zo snel mogelijk. Een eventueel andere inhoud of extra aanvulling is mogelijk, wij regelen dit snel. Alle EHBO artikelen zijn los verkrijgbaar.

Indien u vragen heeft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. De levertijd voor BHV verbandtrommels is gemiddeld 7 werkdagen, losse EHBO artikelen kunnen in overleg mogelijk eerder geleverd worden.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.