Optimus Brandbeveiliging levert u alle diensten tbv brandbestrijding

Diensten en controles door Optimus Brandbeveiliging

Optimus brandbeveiliging helpt u graag bij de controle van brandblusmiddelen en/of noodverlichting:

  • Wij onderhouden elk merk brandblusser, haspel en noodverlichting.
  • Erkend NCP & KIWA gecertificeerd REOB bedrijf.
  • Wij werken door heel Nederland, zonder voorrijkosten.
  • Controle volgens de daarvoor geldende richtlijnen (Nen-normen).
  • Gratis keuringsbewijs na controle.

Optimus Overstapservice

altijd 10% goedkoper dan uw huidige aanbieder!

Benieuwd naar onze tarieven?

Wilt u geheel vrijblijvend vernemen wat onze tarieven zijn voor de controle van uw blusmiddelen/noodverlichting? Mail naar info@optimus-brandbeveiliging.nl of bel ons vrijblijvend op: 0592-343623.

Diensten

Optimus brandbeveiliging helpt u graag uit de brand door het aanbieden van de volgende diensten :

Brandblussers informatie algemeen

Een blusser is een belangrijke schakel in de brandveiligheid van een gebouw. Veel branden wordt met een draagbare blusser geblust. Een blusapparaat moet daarom betrouwbaar zijn, eenvoudig te bedienen en over voldoende bluscapaciteit beschikken. Een brandblusser moet zodanig in een gebouw gemonteerd worden, dat bij een brand de blusser zo snel mogelijk ingezet kan worden. Blustoestellen moeten altijd zichtbaar en goed te bereiken zijn.

In de praktijk betekent het dat de locatie van brandblussers met een pictogram moet worden aangeduid, en dat de loopafstand naar een brandblusser niet meer dan 30 meter is en de onderlinge afstand tussen 2 blustoestellen niet meer dan 60 meter is.

Hoeveel brandblussers in het gebouw aanwezig moeten zijn is maatwerk. Een richtlijn in de verzekeringsbranche is één brandblusser (inhoud: 6 liter schuim, 6 kg poeder of 5 kg CO2) per 200m2 en minimaal twee per etage. Wanneer er brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht of brandbare stoffen worden opgeslagen, is de verzekeringseis één blustoestel per 100m2 en minimaal drie per etage. Voor etage’s kleiner dan 100m2 en vrijstaande gebouwen kleiner dan 50m2, die uitsluitend voor opslag van ongevaarlijke goederen, als kantoor of als kantine (zonder keuken) worden gebruikt, is één blustoestel voldoende.

De keuze van het toe te passen blustoestel is afhankelijk van het type brand dat geblust moet worden en de eigenschappen van het blustoestel.

Welke brandblussers zijn voor mij het beste?
De keuze van het blustoestel is afhankelijk van het type brand dat geblust moet worden en de eigenschappen van het blustoestel. Elke brandblusser heeft zo zijn eigen brandklassen.

Brandklassen. Branden worden opgedeeld in verschillende brandklassen. Er is onderscheid te maken in  A, B, C, D en F branden.

  • A Klasse: Dit is een brand met vaste stoffen, die over het algemeen van organische aard zijn en waarbij de verbranding meestal gepaard gaat met de vorming van gloeiresten, o.a. hout, papier, textiel, etc.

  • B Klasse: Zijn branden van ontvlambare vloeistoffen of vaste stoffen die vloeibaar kunnen worden, o.a. benzine, alcoholen, diverse oplosmiddelen, plantaardige oliën en vetten.

  • C Klasse: Zijn branden van gassen, hierbij kan men denken aan aardgas, propaan en Butaan.

  • D Klasse: Zijn branden van metalen, o.a. natrium, aluminium en titanium. Alle brandblussers dienen goedgekeurd te zijn door het ministerie van binnenlandse zaken en dienen te voldoen aan de Europese NEN-norm.

  • F Klasse: Zijn branden van vetten, hierbij kan men denken aan frituurbranden.

Wilt u geheel vrijblijvend vernemen wat onze tarieven zijn voor de controle van uw blusmiddelen/noodverlichting? Mail naar info@optimus-brandbeveiliging.nl of bel ons vrijblijvend op: 0592-343623

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.