Niemand wil brand! Beveilig daarom je dierbaarste bezit

'Quickscan' - Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck. Vraag 'm aan!

Optimus Brandbeveiliging heeft alles in huis voor
brandbeveiliging en brandpreventie

Producten

Diensten

Onderhoud & controle

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Welkom bij Optimus Brandbeveiliging. Beveilig wat je lief is.

Optimus brandbeveiliging is een jong en dynamisch bedrijf en heeft zich gespecialiseerd in brandbeveiliging en brandpreventie. Met onze 24/7 uurs service staan wij altijd voor u klaar met ons totaalassortiment aan brandbeveiliging en brandbestrijdingsmiddelen.

Brand veroorzaakt in Nederland jaarlijks een gigantisch schadebedrag (bijna een miljard euro). In enkele gevallen zijn er helaas ook nog eens slachtoffers te betreuren. Een bedrijf dat eenmaal met brand te maken heeft gehad, is meestal voor een langere tijd uit de roulatie en heeft dus een gigantische omzetderving en een enkele keer moet zij zelfs voorgoed de deuren sluiten. Als er juiste brandbeveiliging en brandpreventie maatregelen genomen waren, had achteraf gezien de schade heel vaak voorkomen kunnen worden.

Brandbeveiliging en Onderhoud.
Optimus Brandbeveiliging helpt u bij het nemen van brandpreventieve maatregelen zoals het installeren van brandblusapparaten. Mocht bij de controle blijken dat bepaalde zaken t.a.v. brandbeveiliging, brandpreventie of noodverlichting niet meer voldoen aan de huidige eisen, dan kunt u daarover deskundig en geheel vrijblijvend advies verwachten met betrekking tot het soort en de plaatsing van blusapparatuur. Ook voor noodverlichting, BHV-verbanddozen, vluchtschema’s en pictogrammen kunt u bij ons terecht

Wij zijn volledig geschoold
op de hoogte van de regels.
Maak een afspraak

Optimus brandbeveiliging. Hou uw bezit veilig tegen brand

Brandbeveiliging en verzekeringen

Er zijn steeds meer verzekeraars en overheidsinstellingen (wet milieu- en ARBO) die u verplichten maatregelen te treffen op het gebied van brandpreventie en brandbeveiliging. Door een samenwerking aan te gaan met Optimus Brandbeveiliging bent u niet alleen beter beschermd tegen eventuele brandschade, maar bovendien bent u bij brandschade ook nog eens beter beschermd tegen eventuele juridische of financiële problemen achteraf.

Opleidingen en Training
Ook bieden wij trainingen aan op het gebied van bedrijfshulpverlening (BHV), EHBO en zowel de praktische als theoretische kant van het gebruik van blusapparaten. Hierdoor is uw bedrijf in staat om snel te reageren in geval van nood, waardoor vaak een hoop problemen voorkomen kunnen worden.

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.