Vluchtplannen en noodplannen, ook door Optimus Brandbeveiliging

Vluchtplattegronden en ontruimingsplannen

Vluchtplattegrond

Vluchtplattegronden of ontruimingsplattegronden dienen om de aanwezigen in een gebouw informatie te geven die belangrijk is voor hun veiligheid. Deze plattegronden worden opgehangen op plaatsen waar veel mensen komen zoals bij liften, koffiecorners en wachtruimtes. Ze geven informatie over de wijze waarop men kan vluchten bij bijvoorbeeld brand. Daarnaast kan men op de tekeningen zien waar de blusmiddelen zijn. En waar de afsluiters zijn van water, gas en licht. Ook kunnen medewerkers worden geïnstrueerd met behulp van de kaarten. Bijvoorbeeld tijdens een oefening.

Optimus tekent de plattegronden volgens de nieuwste eisen. Onder andere de NEN 1414 die in 2007 in werking is getreden. Op dit gebied lopen we voorop. De plattegronden zijn een onderdeel van het ontruimingsplan.

Ontruimingsplan

Bedrijven met een vloeroppervlak groter dan 250 m2 en/of bedrijven waar zich vaak 50 personen of meer bevinden zijn verplicht een ontruimingsplan op te stellen. Vluchtplattegronden moeten hierin worden opgenomen.

De wijze waarop een ontruiming plaats vindt bij een calamiteit moet apart te toetsen zijn door de brandweer en de arbeidsinspectie. Het ontruimingsplan moet daarom een uitneembaar onderdeel zijn van het bedrijfsnoodplan.

De eisen voor ontruimingsplannen worden omschreven in de NTA 8112. Dit is een Nederlandse Technische Afspraak en geeft aanbevelingen voor het opstellen van ontruimingsplannen. In het ontruimingsplan staan de taken van de directie en de bedrijfshulpverleners bij een ontruiming. Verder bevat het plan gegevens van het gebouw, ontruimingsplattegronden en een beschrijving van de procedure bij ontruiming.

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

Voorbeeld van een vluchtplantekening / ontruimingsplattegrond

Wilt u meer informatie? Neem gerust contact met ons op!

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.