Alle producten voor de brandbeveiliging of brandpreventie

Brandblussers en brandbeveiligingsproducten

Overzicht van de verschillende brandblussers en het doel waarvoor zij gebruikt kunnen worden. Klik op het gewenste blusmiddelen en u krijgt meer informatie.

Heeft u brandblussers nodig?

Heeft u brandblussers nodig voor specifiek gebruik of twijfelt u over het type dat u nodig heeft, vraag dan vrijblijvend informatie aan bij Optimus brandbeveiliging.

Koop niet zomaar een blusser…

Koop alleen een blusser voorzien van het rijkstype keurmerk. De keuze hangt af van de prijs en de omstandigheden in uw huis of bedrijf. Koop geen blusser als u niet zeker weet dat er een keurmerk opzit. Laat uw blussers jaarlijks controleren zodat u verzekerd bent van een werkende blusser. U kunt hiervoor met ons afspraak maken. Plaats de blusser zichtbaar en goed bereikbaar. Laat de het brandblustoestel direct na gebruik hervullen, ook al is het toestel niet geheel leeg.

Schuimblussers

Haspelslangen en haspelkranen

Vetblussers

Poederblussers

CO2-blusser

Pictogrammen

Rookmelders

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Onderhoud & controle brandblussers

Optimus brandbeveiliging helpt u graag bij de controle van brandblusmiddelen en/of noodverlichting:

  • Wij onderhouden elk merk brandblusser, haspel en noodverlichting. 
  • Erkend NCP & KIWA gecertificeerd REOB bedrijf. 
  • Werkgebied: heel Nederland, zonder voorrijkosten Controle volgens de daarvoor geldende richtlijnen (Nen-normen)
  • Gratis keuringsbewijs na controle.

Geheel vrijblijvend een prijsopgave

Wilt u geheel vrijblijvend vernemen wat onze tarieven zijn voor de controle van uw blusmiddelen/noodverlichting? Mail naar info@optimus-brandbeveiliging.nl of bel ons vrijblijvend op: 0592-343623

Overstapservice: altijd 10% goedkoper, dan uw huidige aanbieder!!

Brandblussers algemene informatie

Een blusser is een belangrijke schakel in de brandveiligheid van een gebouw. Veel branden wordt met een draagbare blusser geblust. Een blusapparaat moet daarom betrouwbaar zijn, eenvoudig te bedienen en over voldoende bluscapaciteit beschikken. Een brandblusser moet zodanig in een gebouw gemonteerd worden, dat bij een brand de blusser zo snel mogelijk ingezet kan worden. Blustoestellen moeten altijd zichtbaar en goed te bereiken zijn.

In de praktijk betekent het dat de locatie van brandblussers met een pictogram moet worden aangeduid, en dat de loopafstand naar een brandblusser niet meer dan 30 meter is en de onderlinge afstand tussen 2 blustoestellen niet meer dan 60 meter is.

Hoeveel brandblussers in het gebouw aanwezig moeten zijn is maatwerk. Een richtlijn in de verzekeringsbranche is één brandblusser (inhoud: 6 liter schuim, 6 kg poeder of 5 kg CO2) per 200m2 en minimaal twee per etage. Wanneer er brandgevaarlijke werkzaamheden worden verricht of brandbare stoffen worden opgeslagen, is de verzekeringseis één blustoestel per 100m2 en minimaal drie per etage. Voor etage’s kleiner dan 100m2 en vrijstaande gebouwen kleiner dan 50m2, die uitsluitend voor opslag van ongevaarlijke goederen, als kantoor of als kantine (zonder keuken) worden gebruikt, is één blustoestel voldoende.

De keuze van het toe te passen blustoestel is afhankelijk van het type brand dat geblust moet worden en de eigenschappen van het blustoestel.

Welke brandblussers zijn het beste?

De keuze van het blustoestel is afhankelijk van het type brand dat geblust moet worden en de eigenschappen van het blustoestel. Elke brandblusser heeft zo zijn eigen brandklassen.

Brandklassen. Branden worden opgedeeld in verschillende brandklassen. Er is onderscheid te maken in  A, B, C, D en F branden.

  • A Klasse: Dit is een brand met vaste stoffen, die over het algemeen van organische aard zijn en waarbij de verbranding meestal gepaard gaat met de vorming van gloeiresten, o.a. hout, papier, textiel etc.
  • B Klasse: Zijn branden van ontvlambare vloeistoffen of vaste stoffen die vloeibaar kunnen worden, o.a. benzine, alcoholen, diverse oplosmiddelen, plantaardige oliën en vetten.
  • C Klasse: Zijn branden van gassen, hierbij kan men denken aan aardgas, propaan en Butaan.
  • D Klasse: Zijn branden van metalen, o.a. natrium, aluminium en titanium. Alle brandblussers dienen goedgekeurd te zijn door het ministerie van binnenlandse zaken en dienen te voldoen aan de Europese NEN-norm.
  • F Klasse: Zijn branden van vetten, hierbij kan men denken aan frituurbranden.

Heeft u brandblussers nodig voor specifiek gebruik of twijfelt u over het type dat u nodig heeft, vraag dan vrijblijvend informatie aan bij Optimus brandbeveiliging.

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.