Productie blusapparatuur via Optimus Brandbeveiliging

Productie van de brandblussers van Total – Optimus Brandbeveiliging

Duitse fabrikant

Onze fabrikant in Duitsland fabriceert al sinds 1905 brandblusmiddelen. Volwassen geworden met alle veranderingen welke op het gebied van mobiele brandblusmiddelen hebben plaatsgevonden biedt de fabrikant heden ten dage een hoogstaand en betrouwbaar product. Met de kennis van meer dan 100 jaar werken de ontwikkelingsingeneurs aan de perfectie van de brandblussers, onderdelen en blusmiddelen.

De brandblussers worden kritisch beoordeeld en getest en voldoen aan alle gestelde eisen die aan dit product worden gesteld.

Zo worden alle brandblussers gefabriceert volgens de Europanorm DIN EN 3. Daarnaast is men sinds 1994 DEN EN ISO 9001 gecertificeerd.

De Total-Optimus brandblusmiddelen worden in Nederland voorzien van een Rijkstypekeurmerk en nederlandstalig bedieningsetiket om zo te voldoen aan de NEN 2559.

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.