Alle soorten blusapparatuur door Optimus Brandbeveiliging

Bestel en check je blusapparatuur Optimus Brandbeveiliging

Schuimblusser

Een schuimblusser is voor brandklasse A en B branden geschikt.

Optimus levert patroonblussers en permanent onder druk staande blussers. Deze blussers worden dan ook meestal gebruikt in risicovolle situaties. Het schuim heeft een veilige en snelle werking, vooral als het om brandbare vloeistoffen gaat (olie, alcohol, smeermiddelen, vetten). Het schuim slaat de brand neer en legt een ondoordringbare schuimdeken over de brandhaard. Tevens heeft het schuim een koelende werking door de verdamping van het water in het schuim. Vaak worden branden van vloeistof bestreden met een schuimblusser omdat het schuim blijft drijven op de vloeistof.
Een schuimblusser bevat filmvormend schuim (AFFF), dit is vooral bij gebruik in draagbare brandblussers zeer effectief. Het filmvormende schuim heeft een lange levensduur en brengt geen nevenschade toe aan materialen en goederen.

Al onze schuimblussers voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen en hebben 20 jaar fabrieksgarantie.

Hier geldt een minimum inhoud van 2 liter voor auto’s en machines (voor vrachtwagens minimaal 6 ltr. schuimblusser). Wij adviseren u echter een blusser met 6 liter inhoud te kiezen.

6 ltr. schuimblusser

Schuimblusser

Voor gebouwen/bedrijfspanden is het minimum 6 ltr. schuimblusser. Koop alleen een blusser voorzien van het rijkstype keurmerk. De keuze van uw brandblusser hangt af van de omstandigheden in uw huis of bedrijf. Laat uw blussers jaarlijks controleren zodat u verzekerd bent van een werkende blusser. U kunt hiervoor met ons een afspraak maken. Plaats de blusser zichtbaar en goed bereikbaar. Laat de schuimblusser direct na gebruik hervullen, ook al is het toestel niet geheel leeg.

Houd er wel rekening mee, dat een blusser regelmatig moet worden gecontroleerd. Bij een schuimblusser dient na een aantal jaren het blusmiddel worden vervangen. Heeft u een brandblusser nodig voor specifiek gebruik of twijfelt u over het type dat u nodig heeft, vraag dan vrijblijvend bij Optimus brandbeveiliging informatie aan.

9 ltr. schuimblusser

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.