Alles over brandbeveiliging en -preventie door Optimus Brandbeveiliging

NEN-EN 2  Brandklassen

Welke brandklassen kennen we?

Onder een brandklasse verstaat men een groep van gelijksoortige branden, geordend naar de aard van de brandende stoffen. Dit is in het bijzonder van belang voor de bestrijding van een branden met een brandblusser. De brandklasse wordt door middel van een pictogram en de desbetreffende letter op de brandblusser weergegeven.

Brandklasse A – Vaste stoffen

Branden van vaste stoffen van doorgaans organische oorsprong, die in het algemeen onder gloeivorming verbranden zoals hout, papier, stro en/of textiel.

Blusmiddelen: Brandslanghaspel  AFFF  Poeder

Brandklasse B – Vloeistoffen

Oppervlakte branden van vloeistoffen of vloeibaar wordende stoffen zoals bezine, petroleum, alcohol, vet en teer.

Blusmiddelen: Brandslanghaspel  AFFF  Poeder  Co2

Brandklasse C – Gassen

Branden van gassen onder druk zoals aardgas, butaan, propaan en waterstof.

Blusmiddelen: Poeder

Brandklasse D – Metalen

Branden van metalen zoals natrium, kalium en magnesium.

Blusmiddelen: Metaalblusser

Brandklasse E – Electra

Vroeger werd nog wel eens de brandklasse E gebruikt. De aanduiding E was bedoeld voor branden in of aan elektrische apparatuur onder spanning. Dit zijn in het algemeen normale brand van de brandklasse A, echter met elektrische spanning als bijkomend risico. Volgens de opstellers van de Europese Norm EN 2 voor brandklasse is echter geen officiële brandklasse aanduiding, die dan ook niet meer gebruit wordt.

Brandklasse F – Frituurolie/vetbranden

Branden van plantaardige en dierlijke oliën en vetten in frituurtoepassing.

Blusmiddelen: Vetblusser

 

Bron: VEBON Nederland

 

‘Quickscan’ Onze GRATIS en vrijblijvende brandbeveiligingscheck!

Optimus Brandbeveiliging houdt u, uw huis en uw bedrijf veilig. Neem contact op voor meer informatie.

Brandblussers

Lees meer…

Brandslanghaspels

Lees meer…

Blusdekens

Lees meer…

Noodverlichting

Lees meer…

Rookmelders

Lees meer…

Blussysteem

Lees meer…

EHBO middelen

Lees meer…

Noodplannen

Lees meer…

Brandmeldinstallatie

Lees meer…

Pictogrammen

Lees meer…

Optimus Brandbeveiliging voor: Brandblusmiddelen, brandmeldinstallaties, bedrijfsnoodboek, noodverlichting

In 1980 is vakbekwaam onderhoud aan kleine blustoestellen in een privaatrechtelijke afspraak vastgelegd. Deze regeling heet: ‘Regeling Erkend Onderhoudsbedrijf Blusmiddelen’ (REOB).

Wij zijn Onderhoud Blusmiddelen (REOB) gecertificeerd.

Doelstelling van de IPcN is: Uitwisselen en gebruik kunnen maken van specialistische kennis die elk van de deskundigen op zijn of haar vakgebied kent.

Het kenniscentrum is alleen toegankelijk voor leden van de IPcN.